NiceDev

 

Our blog, keeping you up-to-date on our latest news.

 

ระบบกฐินออนไลน์ พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในเงินบริจาคของ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสิ&a

ระบบกฐินออนไลน์

 

ระบบกฐินออนไลน์ พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในเงินบริจาคของ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ โดยจะแสดงยอดรวมเงินที่ได้มาจากการโอนเงิน ในงานทอดกฐินสามัคคี และท่านที่บริจาคด้วยวิธีการการโอนเงิน

<< Back to Portfolio Visit Site

 

สนใจหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ ติดต่อเราได้ที่...